Μεταλλικά  Γράμματα  Κρυφού  Φωτισμού

Μεταλλικά  Γράμματα
Κρυφού  Φωτισμού

Μεταλλικά
Γράμματα
Κρυφού
Φωτισμού

Οι επιγραφές κρυφού φωτισμού, κατασκευάζονται από γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη λαμαρίνα, η πίσω πλευρά τους παραμένει ανοικτή, ενώ εσωτερικά υπάρχει κρυφός φωτισμός LED  modules με αδιάβροχο τροφοδοτικό. Τοποθετούνται σε απόσταση από την πίσω επιφάνεια, ώστε όταν η επιγραφή είναι αναμμένη, το φως να διαχέεται γύρω από τα γράμματα ή το σήμα της κατασκευής.

Scroll to Top